Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας VERPAS RESEARCH σας δίνει πλέον τη δυνατότητα μέσα απο το τμήμα Customer Care να εξυπηρετηθείτε κάνοντας χρήση της πιστωτικής σας κάρτας.

Επιπροσθέτως, η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη και στην διεύθυνση  που θα μας υποδείξετε.

We inform you that our company VERPAS RESEARCH now offers you the opportunity through Customer Care to pay by using your credit card.
Additionally, this service is also available on the address you provide.