Η VERPASRESEARCH είναι μία εταιρεία που ξεκίνησε στον χώρο της υγείας το 2008. / VERPAS RESEARCH started in the field of healthcare in 2008.

 

Σήμερα, προσφέρουμε και αναπτύσσουμε νέα και πρωτοποριακά προϊόντα στην εγχώρια αλλά και διεθνή αγορά της υγείας. Ο ζήλος μας σε συνδυασμό  με τον ανθρωπισμό μας, μας δίνει την δύναμη της ανταπόδοσης και της προόδου.

Today, we develop and offer new and innovative products in the domestic as well as the international healthcare market. Our zeal in combination with our humanity gives us the power of giving back and progress.

unnamed

Αυτό είναι το logo αποκλειστικής ανάπτυξης. Στα προϊόντα που η εταιρεία μας ανέπτυξε εξ ολοκλήρου και διαθέτει στην αγορά πλέον θα χρησιμοποιεί αυτό το διακριτικό σήμα. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί μετά την απήχηση που είχε το πρώτο προΪόν δικής μας ανάπτυξης Clever Cream αποφασίσαμε να αναπτύξουμε προϊόντα που αφορούν διάφορους τομείς της υγείας τα οποία θα παρουσιάσουμε σύντομα.

This is our Exclusive Development Logo. The products that our company has fully developed and marketed will now have this distinctive logo. The reason for this is because after the first product of our own development, Clever Cream, we decided to develop products that concern various healthcare sectors that we will present soon.