Το κουνέλι του διαβήτη θέλει να σου υπενθυμίσει ότι  / The diabetes bunny wants to remind you that: 

Ο διαβήτης επηρεάζει όλες τις ηλικίες παιδιών.  / Diabetes affects all ages of children.

Λάβετε σοβαρά υπόψη τα παρακάτω συμπτώματα του οργανισμού  / Take the following symptoms seriously:

 • Συχνοουρία / Frequent urination
 • Πολυδιψία/ Polydipsia
 • Αυξημένη όρεξη/ Increased appetite
 • Απώλεια βάρους / Weight loss
 • Κόπωση / Fatigue
 • Απώλεια συγκέντρωσης / Loss of concentration
 • Θολή όραση/ Blurred vision
 • Εμετός και στομαχόπονος (συχνά περνιέται για γρίπη) / Vomiting and stomach (often diagnosed as flu)

Το κουνέλι του διαβήτη θέλει να σου υπενθυμίσει ότι / The diabetes bunny wants to remind you that:

Ο διαβήτης επηρεάζει όλες τις ηλικίες παιδιών. / Diabetes affects all ages of children.

Λάβετε σοβαρά υπόψη τα παρακάτω συμπτώματα του οργανισμού / Take the following symptoms seriously:

 • Συχνοουρία / Frequent urination
 • Πολυδιψία / Polydipsia
 • Αυξημένη όρεξη / Increased appetite
 • Απώλεια βάρους / Weight loss
 • Κόπωση / Fatigue
 • Απώλεια συγκέντρωσης / Loss of concentration
 • Θολή όραση / Blurred vision
 • Εμετός και στομαχόπονος (συχνά περνιέται για γρίπη) / Vomiting and stomach (often diagnosed as flu)